زندگی برای بعضیا تخمی تر از اونیه که قرار بوده باشه

یادتون باشه اینجا یه مطلب گفته بودم راجع به یکی از دوستای دوران قدیم

ایشون یه گروه داره توی وایبر که منم هر چند وقت یه بار اد میکنه

آدمهای این گروه خیلی جالب و خاصن

یه سری توی کار مسابقه ی موتور و ماشین هستن که عمدتا جوونن

بعد یه سری بازاری و کلن مغازه دار از مایه دار گرفته تا معمولی و اونا همه سنی توشون هست

دخترایی که توی گروه هستن سه چهار تاشون معمولین بقیه شون یه عالمه عمل زیبایی انجام دادن و خیلی تابلو هستن

یه بار ازش پرسیدم چرا ده دوازده تا از دخترای گروه این شکلی تابلو و داف مانند هستن؟

گفت اینا جنده ن ولی جنده معمولی نه ها از این گرونا! واسه خارجیا و میلیاردرا اما توی گروه کسی پولی کاری نمیکنه مخشون رو بزنی همه جوره مجانی هستن باهات!

گفتم خوب شد گفتی! خوب مخ خدا رو هم بزنی همه جوره مجانی هست باهات!!

خلاصه من دیگه حواسم رو جمع کردم یه موقع مثلن چیزی نگم به اینا

آخه یه بار یکیشون مطلب گذاشت چرند مطلق بود منم بهش گفتم اینا سرس و منبع نداره و درست نیست

اونم هیچی نگفت

کلن بعد از اینکه گفت اینا اینمدلی هستن کنجکاو شدم همیشه میرفتم توی گروه وقتی مطلب نمیذاشتن و حرف میزدن میخوندم ببینم با چه لحنی صحبت میکنن

یه بار یه پسره مغازه دار بود نمیدونم چی شد گیر داد به یکی از این دوستان

اولش زیاد بد نبود بعد یه دفعه دختره بهش گفت برو بابا با این فیست(Face)

اونم گفت تو با فیسم چیکار داری تو … رو میخوای که من دارم و خلاصه هی این پسره حرفای چرند میزد و بار این دختره میکرد اونم فقط میگفت آره بابا تو خوبی!

آره تو راست میگی!

هر سه چهار تا چرندی که پسره میگفت اون یه بار میگفت آره بابا توخوبی!

اخرش هم که پسره دیگه همش فحش میداد و میگفت جنده دوزاری و فلان اون گفت تو خوبی بابا با اون فیس تخمیت!

یعنی من از خنده مرده بودم

اون داشت از عصبانیت میترکید و تند تند فحش میداد این به شیوه خیلی خسته هرازگاهی میگفت تو خوبی!

این طرز برخوردش برام خیلی جالب بود

 

گذشت تا چند روز پیش این تست ای کیو رو گذاشته بودن توی گروه

http://www.arealme.com/iq/fa

البته شاید تستش استاندارد نبود اما شما هم خودتون امتحان کنید خیلی چالش برانگیز و خفن بود جوری که چهل دقیقه طول کشید تا تمومش کنم و کلن نفهمیدم این چهل دقیقه چجوری گذشت فکر کردم مثلن فوقش یه ربع شده باشه،وقتی جوابا رو پیدا میکردم انگار خفن ترین معمای جهان رو حل کرده باشم خیلی بهم حال میداد و بعدش هم که تموم شد مثل ادمی که تب داشته باشه صورتم و کله م حسابی داغ شده بود و نصفه شبی کلن خواب از سرم پرید

اهان توی گروه کل انداخته بودن هر کی زد پرینت اسکیرین بگیره بذاره ببینیم پرچم پسرا بالاست یا دخترا

دو تا پسر گذاشته بودن و دو تا دختر و دیگه هیچ کس نذاشته بود

پسرا شده بودن 110 و 120  دو تا دخترا شده بودن 110 و 130

من زدم شد 170 و گذاشتم توی گروه که مثلن پرچم پسرا بره بالا!!!

iq

 

فرداش آنلاین شدم نگاه کردم دیدم همون دختره که اون روز،اون پسره پاچش رو گرفته بود و این خیلی خسته جوابش رو میداد اون دختره شده بود 160

و توی پی وی واسه من زده بود «از من باهوش تری آفرین»

زندگی به طرز تخمی و بی رحمی برای بعضیا ناجور تر از اونیه که قرار بوده باشه