همکار خوشحال من!

امروز بعد از ناهار اومدم تو اتاق سرم رو گذاشتم روی میز خوابم برد

توی اتاق یه گلدون هست که من همیشه بهش آب میدم و همیشه با همکارم جر و بحث میکنم که اگر من بمیرم این گلدون خشک میشه چون هیچ کس بهش آب نمیده و اونم میگه تو بمیر من برای این لوله کشی آبیاری قطره ای میکنم!

خلاصه خوابم برد و خواب دیدم رفتم دارم این گل رو آب میدم بعد یه جوری انگار این گل داده باشه در بالاترین قسمت گل یه موجودی مثل آدم کوچولهای گالیور که تنه ش به این گله وصله داره بهم نگاه میکنه!بعدش هم گفت وقتی تو توی اتاق نیستی این فلانی(اسم همکارم) همش میاد سیگار میکشه خاکستر سیگارش رو میریزه اینجا!من خفه شدم از دستش!

منم داد زدم اسم همکارم رو صدا زدم که بیاد ببینه گل داره حرف میزنه که از خواب پریدم.

همکارم گفت خواب می دیدی؟!

گفتم آره یه ثانیه نشده بود چرتم برده بود ولی خواب دیدم دارم به گل آب میدم،بعد گله یه گل داده که گلش یه آدم خیلی کوچولو اندازه یه لوبیا بود بعد حرف میزد از دست تو شکایت میکرد میگفت تو میایی خاکستر سیگارت رو میریزی توی گلدون و گله خفه میشه!

همکارم از خنده ترکید بعدش هم تکیه داده بود به دیوار دیگه معلوم نبود داره گریه میکنه یا میخنده!بعد که یه ذره حالش بهتر شد میتونست حرف بزنه میگفت تو چی میزنی؟!هرهرهر باز میگفت جنست چیه؟!!بعد باز هرهر میخندید میگفت جون من ساقیت کیه؟!باز دوباره حرفای منو تکرار میکرد هرهر و کرکر و غش و ضعف!

همکار هم انقد بی جنبه؟ خوابه دیگه من چیکار کنم؟