ساعت شیش!

دیروز داشتم یه فیلم میدیم با زیرنوس فارسی چونکه هی فیلم بازیرنویس انگلیسی دیدم ولی نه از فیلم چیزی فهمیدم نه زبانم بهتر شد به خاطر همین،واقعیت رو قبول کردم که نمیشه هم تفریح کرد هم زبان یاد گرفت پس همون با زیرنویس فارسی نگاه کنم که اقلا یه چیزی از فیلم حالیم بشه.

خلاصه یه جا بابای دختره به دختره گفت واچ یور سکس!

که زیرنویس شده بود مراقب خودت باش!

بعد گفتم یعنی چی؟چه ربطی داشت؟!

بعد دوباره گوش دادم دیدم میگه واچ یور سیکس  watch your six

خلاصه فهمیدم یه اصطلاحه مثل واچ یور لنگویج که میشه مراقب حرف زدنت باش.

خلاصه فیلمه که تموم شد زنگ زدم به دوستم که زبانش خوبه گفتم این واچ یور سیکس یعنی چی؟

گفت یعنی مراقب پشت سرت باش

گفتم خوب پشت سر چه ربطی به شیش داره؟

یه چیزایی گفت که خلاصه ش میشد توی علوم نظامی مکان رو بر اساس ساعت میگن،مثلا به روبرو میگن ساعت دوازده به پشت سر هم میگن ساعت شیش به سمت راست ساعت سه و به سمت چپ ساعت نه،یعنی مثل اینکه خودت رو در مرکز یه ساعت فرض کنی و سیصد و شصت درجه اطرافت رو میتونی بر اساس ساعت بگی

خلاصه خیلی برام جالب بود

: )