مانای دوست داشتی و بیلبوردهای تبلیغ حجاب :)

hej

دخترم این یک قانون است چیزهای با ارزش تر پوشش محکمتری دارند!
hej2

خواهرم درتو بذار!
hej mana

از این صفحه میتونید کارهای مانا رو در فیسبوک دنبال کنید