وی چت!

چند وقت پیش حوصله م سر رفته بود رفتم توی وی چت،پیپل نیر بای رو زدم یه عالمه آدم اومد

بعد Females Only رو زدم بازم یه عالمه پسر توش بود

به یکیشون زدم آقا برو توی پروفایلت جنسیتت رو زدی زن عوض کن بزن مرد

هیچی نگفت بعد به یه دختره زدم های هیچی نگفت یه دختره گفتم چقدر آشنایی تو هیچی نگفت

خلاصه یه بیست دقیقه ای اینگیلیسی فارسی به هر کی هر چی گفتم جواب نداد

گفتم شاید وی پی انه قطع و وصل شده کلن هیچی به کسی نمیرسه به خاطر همین گفتم بذار یکی رو پیدا کنم بهش فحش بدم اگه هیچی نگفت معلومه مشکل کانکتیویتی داره

یه دختره عکس پروفایلش خیلی تابلو بود

لباش رو عمل کرده بود دماغش رو عمل کرده بود گونه هاش رو عمل کرده بود لنزم گذاشته بود بعد یه چشمک فوق تخمی هم زده بود

منم براش زدم آخی چشمت افتادگی پلک داره؟

زد احمق چشمک ندیدی!

زدم آخی چشمت بود میشد یه کاریش کرد،مغزت مشکل داره!

زد گه بخور سگ پدر!

منم از وی چت اومدم بیرون فهمیدم که پیاما میره در واقع مشکل از قیافه س و عکس پروفایل

خلاصه گذشت تا امروز عصری رفته بودم بیرون بعد دیدم پول کم همراهم هست

رفتم از عابر بانک پول بگیرم دیدم دو تا خانوم واستادن یکیشون یه شماره رو از روی مبایلش میخونه اون یکی وارد میکنه

این بانکه دو تا عابر بانک بغل هم داره اون یکی خالی بود رفتم کارتم رو وارد کردم دیدم اینا بازم دارن همینکارو میکنن بعد نگاه کردم دیدم میزنه شماره کارت وجود ندارد

بعد که پولم رو گرفتم دیدم اونی که داره شماره رو میزنه همون دختره س که توی وی چت بود

گفتم ببینید اون کارتی که میخواید بهش پول واریز کنید یا این کارتی که دارید ازش پول واریز میکنید یکیشون باید برای همین عابر بانک باشه وگرنه انجام نمیده

بعد دختره بهم نگاه کرد فهمیدم نگرفته،گفتم مثلن اگه میخواید به حساب صادرات بریزید یا کارت خودتون صادراته با این عابره میشه اما اگه مثلن کارت خودتون ملته میخواید به ملی بریزید با این بانک نمیشه

بعد همون دختره که تو وی چت بود گفت مبلغش خیلی کمه ها بازم نمیشه؟

گفتم نه فرقی نداره

اون یکی دختره گفت ببخشید با کارت شما میشه بریزیم ما بهتون نقدی بدیم؟

گفتم کارت من برای پارسارگاده اگه میخواید به پاسارگاد بریزید میشه

گفت نه به ملت

گفتم خوب پس با کارت منم نمیشه

گفت آقا مرسی شما ما رو راهنمایی کردین!ممنونم

گفتم خواهش میکنم البته من وشما چند روز پیش یه گپی توی وی چت زده بودیم یادتونه؟

دوستش زد زیر خنده اینم هول شد سعی کرد لبخند بزنه گفت مطمئنید من بودم؟

گفتم بعله کاملن مطمئنم،در واقع ما راجع به افتادگی پلک و چشمک و مغز شما و پدرمن صحبت کردیم!

همینکه گفتم پدر من دوستش تقریبا غش کرد از خنده،اینم یه کم حالش گرفته شد سرش رو به طرفین تکون داد گفت شما خودتون شروع کردید!

گفتم بعله حق با شماست باید ببخشید دیگه و با یه لبخند گنده و کمی خم شدن احترام آمیز خدافظی کردم که فکر کنه من خیلی آدم کول و متفاوتی هستم

یادمه وقتی بچه بودم هر موقع مزاحم تلفنی داشتیم بابام به مزاحم میگفت آقا/خانم محترم این وسیله ی ارتباطه وسیله ی بازی نیست!

الان این وی چت برای ارتباطه یا بازی؟

وی چت برای دختر/پسر بازیه اما این میشه ارتباط یا بازی یا هردو؟