ژانر تفاهم!

امشب خونه برادر بزرگتر شام دعوت بودم

با خودم هارد اکسترنالم رو بردم که براش فیلم بریزم

بعد از شام گفتم من یه ترا فیلم آوردم،صد گیگش جدیده،هاردت جا داره؟گفت آره یه هارد یه ترا تازه خریده و خوشحال رفتیم پای کامپیوترش.

شروع کردیم به خوندن اسم فیلمها که روی هارد من بود و هیچ کدوم رو نمیدونست چیه و من میگفتم ژانرش اکشنه ژانرش تخیلیه و فلان

بعد رفتیم سراغ دویست گیگ فیلم اون منم هیچ کدوم رو نمیشناختم و میگفت ژانرش درامه اینیکی رو نمیدونم چجوری بگم فیلم جالبیه ولی غم انگیزه و الی آخر

خلاصه تهش از یه ترا فیلم من و دویست گیگ فیلم اون،آقای برادر آیس ایج چهار رو برداشت و منم ماداگاسکار رو از ایشون گرفتم!

در واقع تبادل این دو انیمیشن ،یه جور توافق لحظه ای در ذهنمون بود فقط برای اینکه این همه وقت گذاشتیم ضایع نشیم!