ولی نمرد

بچه که بودم معلم برامون یه معما گفت
حسن از یک ساختمان ده طبقه خود را به پایین افکند ولی نمرد چرا؟
میگفتیم چون چتر نجات داشت؟!
نه
چون خواب دیده بود؟!
نه
چون پایین ساختمان تشک اتش نشانی بود؟!
نه
خوب پس چرا نمرد؟!
خوب نگاه کنید بچه ها این جمله نمیگوید حسن نمرد،میگوید «ولی»نمرد!
توی دلمون میگفتیم چه بی مزه!ولی دیگه کیه!
اما الان دیگه فهمیدیم ولی کیه و فهمیدیم که ولی کلن نمیخواد بمیره…

 

کجایی با صدای محسن چاوشی

یه پاییز زردو

زمستون سردو

یه زندون تنگو

یه زخم قشنگو

غم جمعه عصرو

غریبی حصرو

و یه دنیا سوالو توسینه م گذاشتی